Καλώς  ήλθατε στο Δικηγορικό μας γραφείο

“Όσο πιο διεφθαρμένο είναι το κράτος, τόσο περισσότεροι οι νόμοι.”

Τάκιτος

  • Παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.
  • Διαθέτουμε πλήρη νομική υποστήριξη καλύπτοντας όλο το φάσμα του δικαίου.
  • Αφιερώνουμε αρκετό χρόνο για να κατανοήσουμε τις ανάγκες του κάθε πελάτη και με μαχητικότητα και αξιοπιστία επιλύουμε ζητήματα τα οποία αφορούν στη σύγχρονη επιχείρηση  αλλά και στον ιδιώτη.
  • Η ενασχόληση του γραφείου με το σύνολο σχεδόν των κλάδων Δικαίου, με ιδιαίτερη ωστόσο έμφαση στο ποινικό μας έχει καταστήσει στην συνείδηση των πελατών μας ως ικανούς και αποτελεσματικούς συμπαραστάτες τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους.

Το γραφείο μας συνεργάζεται με δικηγορικά γραφεία και με γραφεία λογιστών, πολιτικών μηχανικών και συμβολαιογράφων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Αξιοπιστία

“Όποιος είναι απρόσεκτος με την αλήθεια στα μικρά ζητήματα, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος στα μεγάλα ζητήματα” | Αλβέρτος Αϊνστάιν

Εμπιστοσύνη

“Να μη τους εμπιστεύεσαι όλους, αλλά μόνο αυτούς που είναι άξιοι της εμπιστοσύνης σου” | Δημόκριτος

Εμπιστευτικότητα

“Λόγων απορρήτων εκφορά μη ποιού” |Περίανδρος ο Κορίνθιος