Βιογραφικό

Σπουδές

 • 1999-2000  |  Μεταπτυχιακός Τίτλος Μάστερ (LLM) στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο των Εμπορικών Συναλλαγών

  Glasgow Caledonian University, Ηνωμένο Βασίλειο (Γλασκόβη)

  Τίτλος Διπλωματικής  Η ναυτική ασφάλιση με ειδική αναφορά στο φαινόμενο της σύγχρονης ναυτικής πειρατείας

  Magna cum Laude – Άριστα

 • 1995-1998   |  Πτυχίο Νομικής Σχολής

  Πανεπιστήμιο De Montfort, Ηνωμένο Βασίλειο (Leicester)

Επαγγελματική Εμπειρία και Προϋπηρεσία

 • 2017 – 2019 | Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας

 • 2014- 2017 |Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ναυπάκτου

 • 2014 – 2019 | Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου

 • 2006 –  | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου

 • 2000 – 2004 |Επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

 • Βασικά καθήκοντα: παρακολούθηση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών, της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναφορών, της κοινοβουλευτικής Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, προετοιμασία κοινοβουλευτικών εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων, κατάθεση τροπολογιών, επιστημονική υποστήριξη σε ζητήματα εθνικού, διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Παρακολούθηση των συνεδριάσεων της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για θέματα των ανωτέρω Επιτροπών και υποστήριξη των πολιτικών ομάδων.

Συνέδρια – Σεμινάρια

 • 26 Απριλίου 2004 – Βρυξέλλες
  “Η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο”. Διοργάνωση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 19 Φεβρουαρίου 2004 – Βρυξέλλες
  “Η προστασία του καταναλωτή: διασυνοριακές παραβιάσεις, διοικητική συνεργασία και εφαρμογή”. Διοργάνωση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 20 Ιανουαρίου 2004 – Βρυξέλλες
  “Νέο πλαίσιο για πληρωμές στην εσωτερική αγορά”. Διοργάνωση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 24 Νοεμβρίου 2003 – Βρυξέλλες
  “Νομική αποκατάσταση θυμάτων διεθνών αδικημάτων”. Διοργάνωση: Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 7 Οκτωβρίου 2003 – Βρυξέλλες
  “Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων”. Διοργάνωση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 6 Οκτωβρίου 2003 – Βρυξέλλες
  “Η Συνθήκη Σένγκεν – Ανάπτυξη του συστήματος SIS II και προστασία δεδομένων” Διοργάνωση: Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 12 Σεπτεμβρίου 2003 – Βρυξέλλες
  “Η Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή και στη Νότιο Αφρική”. Διοργάνωση: Παγκόσμια Τράπεζα και Ινστιτούτο MEDEA

 • 1-3 Αυγούστου 2003 – Ορεινή Ναυπακτία – Ελλάδα
  “Η Ευρώπη της Ισόρροπης και Αειφόρου Ανάπτυξης”. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 28 Απριλίου 2003 – Βρυξέλλες
  “Διευκολύνοντας την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση”. Διοργάνωση: Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 18 Φεβρουαρίου 2003 – Βρυξέλλες
  “Ποια Προεδρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση;”. Διοργάνωση: Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 11 – 12 Δεκεμβρίου 2002 – Αμβέρσα
  “Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Πρόταση για μία Κοινοτική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη”. Διοργάνωση: Υπουργείο Περιβάλλοντος του Βελγίου

 • 18-20 Σεπτεμβρίου 2002 – Βρυξέλλες
  “Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αποτροπή και Καταπολέμηση του Δουλεμπορίου”. Διοργάνωση: Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 5 Νοεμβρίου 2002 – Βρυξέλλες
  “Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για την Ποινική Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Κοινότητας και τη Δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής”. Διοργάνωση: Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 3 Οκτωβρίου 2002 – Βρυξέλλες
  “Στρογγυλή Τράπεζα για την Περιβαλλοντική Ευθύνη”. Διοργάνωση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 1 Οκτωβρίου 2002 – Βρυξέλλες
  “Θαλάσσια Κουλτούρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Παρόν και Μέλλον”. Διοργάνωση: Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 8-9 Ιουλίου 2002 – Βρυξέλλες
  “Επίσημη Συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια για την Πρόοδο και τις Εργασίας της Συντακτικής Συνθήκης”. Διοργάνωση: Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 19 Ιουνίου 2002 – Βρυξέλλες
  “Η ανάπτυξη και οι προοπτικές για μια Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση”. Διοργάνωση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 21 Μαΐου 2002 – Βρυξέλλες
  Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: “Το προσχέδιο της Κοινοτικής Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη”. Διοργάνωση: Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 19 Φεβρουαρίου 2002 – Βρυξέλλες
  “Το Μέλλον του Ευρωπαϊκού Τουρισμού”. Διοργάνωση: Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 17 Απριλίου 2002 – Βρυξέλλες
  “Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων: Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001”. Διοργάνωση: Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 10 Σεπτεμβρίου 2001 – Βρυξέλλες
  “Δημόσια Ακρόαση για την Πρωτοβουλία των ΗΠΑ για την Πυραυλική τους Άμυνα – Ποία η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης;”. Διοργάνωση: Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 7 Σεπτεμβρίου 2001 – Βρυξέλλες
  “Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Ευθύνη”. Διοργάνωση: Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος – Βασικός Ομιλητής με θέμα “Ανάλυση της Περιβαλλοντικής Ευθύνης από την οπτική γωνία της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”

 • 26 Ιουνίου 2001 – Βρυξέλλες
  “Δημόσια Ακρόαση για το 6ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα”. Διοργάνωση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 27 Φεβρουαρίου 2001 – Βρυξέλλες
  “Ακρόαση για την Εφαρμογή των Κανόνων του Ανταγωνισμού”. Διοργάνωση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 26 Φεβρουαρίου 2001 – Βρυξέλλες
  “Το Ιράκ και η Διεθνής Κοινότητα”. Διοργάνωση: Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 21 Νοεμβρίου 2000 – Βρυξέλλες
  “Ύδωρ και Ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες”. Διοργάνωση: Επιτροπή Ανάπτυξης και Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • 18 Σεπτεμβρίου 2000 – Βρυξέλλες
  “Σεμινάριο για την Πρόσβαση στα Έγγραφα των Κοινοτικών Οργάνων: Το Κλειδί για μια πιο Δημοκρατική και Ικανή Ένωση”. Διοργάνωση: Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εργασίες – Παρουσιάσεις

 • Η Διπλωματική Ασυλία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο

 • Σφαιρική θεώρηση των πρακτικών αντιντάμπινγκ (anti-dumping) βάσει του διεθνούς νομικού πλαισίου.

 • Το δικαίωμα των αντιρρησιών συνείδησης στην υποχρεωτική στράτευση.

 • Η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες – Η υπόθεση της Κύπρου

 • Κριτική ανάλυση της Υπόθεσης 72/83, Campus Oil Ltd v. Minister for Industry and Energy [1984] ECR 2727 και η προσφορά της στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικαίου

 • Οι Συγχωνεύσεις βάσει του Άρθρου 81(πρώην 85) και 82(πρώην 86) της συστατικής συνθήκης της ΕΕ.

 • Γιατί δεν προβλέπεται διαδικασία εξαίρεσης για το Άρθρο 82 της συστατικής συνθήκης της Ε.Ε. όπως προβλέπεται στο Άρθρο 81.

 • Η Υπόθεση Consten & Grundig v Commission Υπόθεση 58/64 (1966) ECR 299 και η σημασία της για το ευρωπαϊκό δίκαιο.

 • Η Συνθήκη Ραμσάρ – Σκοπός και εφαρμογή

 • Συγκριτική ανάλυση Αγγλικού και Γαλλικού Ενοχικού Δικαίου

 • Κριτική προσέγγιση στην καταχρηστική απόλυση.

 • Συγκριτική ανάλυση των υποθέσεων Esso Petroleum Co Ltd v Harpers’ Garage (Stourport Ltd) [1968] and Cleveland Petroleum Co Ltd v Dartstone Ltd [1969] 1 All ER 201

 • Αναπαράσταση Δίκης με θέμα τις ενοχικές σχέσεις

 • Εισήγηση σχετικά με τα charter parties

 • Εισήγηση σχετικά με τη Διεθνή Δικαιοδοσία

 • Παρουσίαση των τεσσάρων κοινοτικών ελευθεριών: Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίου.

 • Παρουσίαση του Άρθρου 82 ΣΕΚ(Δεσπόζουσα θέση) – Ζητήματα και ανάλυση

 • Παρουσίαση της Συνθήκης Ραμσάρ σε τεταρτοετείς της Νομικής