Συνεργάτες

Ελένη Δημ. Αγγελοπούλου

Δικηγόρος

 • Εκπαίδευση και Σπουδές
 • 2001-2004: Φοίτηση στο 2ο Γενικό  Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου

  Βαθμός Απολυτηρίου ‘’Άριστα’’

 • 2004-2010: Φοίτηση στο Τμήμα Νομικής – Σχολή Ν.Ο.Π.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

  Βαθμός Πτυχίου ‘’Καλώς’’

 • 2017-σήμερα: Φοίτηση στο Τμήμα Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων – Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

 • Ξένες Γλώσσες
 • Μητρική Γλώσσα: Ελληνικά

 • Λοιπές γλώσσες: Αγγλικά Γ2-C2 (Certificate of Proficiency in English University of Michigan)

 • Επαγγελματική Εμπειρία
 • 2011 – 2013: Εγγραφή ως ασκούμενη στο Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου. Πρακτική Άσκηση στο Δικηγορικό Γραφείο του Δικηγόρου Μεσολογγίου (ΑΜ 160) Φράγκου Σπ. Αντωνίου (Μαυρομμάτη 3 – Ναύπακτος).

 • 2013 – σήμερα: Δικηγόρος – Αυτοαπασχολούμενη. Ενάσκηση Δικηγορικού Επαγγέλματος – Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις στο Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου (Α.Μ. 201 Δ.Σ. Μεσολογγίου). Ενασχόληση κυρίως με το Αστικό Δίκαιο (εμπράγματο, ενοχικό, οικογενειακό, κληρονομικό, αυτοκίνητα, αστικό δικονομικό δίκαιο), με Διοικητικές υποθέσεις του ευρύτερου Δημοσίου Δικαίου, με Νομικούς Ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και με υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου (Εταιρείες).

 • 2014 – σήμερα: Συνεργάτης με την Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων ‘’Hellenic Post Credit Α.Ε.Π.Π.’’ (έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας στο Υποθηκοφυλακείο, διαταγές πληρωμής, ανακοπές, αιτήσεις Ν. 3869/2010)

 • 2015 – σήμερα: Εξωτερικός Συνεργάτης με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ‘’Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.’’ (έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας, παροχή νομιμοποιήσεων).

 • 2019 – 2020: Σύμβαση Έργου με την εταιρεία ‘’ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΙΜΑ 2016’’ σχετικά με την Μελέτη Κτηματογράφησης των υπόλοιπων περιοχών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (νομικές υπηρεσίες, έλεγχος υποβαλλόμενων δηλώσεων ιδιοκτησίας & συνημμένων εγγράφων).

 • Γενικές Δεξιότητες – Προσόντα
 • Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό αντικείμενο με τίτλο «Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων», μετά από παρακολούθηση και επιτυχείς εξετάσεις, στο εν λόγω Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό αντικείμενο με τίτλο «Law and Economics», μετά από παρακολούθηση και επιτυχείς εξετάσεις, στο εν λόγω Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Δεξιότητες Πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση Η.Υ.

 • Πιστοποιητικό Basic I.T. Standard (Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Internet Explorer 8 – Microsoft Outlook 2007) του Οργανισμού Πιστοποίησης Δεξιοτήτων  i-skills.